906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Zostań wolontariuszem

Do 17 czerwca przyjmowane są zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w krótkoterminowym wolontariacie europejskim „Balkan Youht Fetival". Wolontariat trwać będzie w dniach: 1 - 30.09.2009 r. w bułgarskim mieście Sandanski. Do udziału organizator zaprasza ludzi młodych w wieku od 18 do 30 lat, którzy znają język angielski.
Opis projektu: Podczas projektu będziesz miał/a możliwość pracować w mieście Sandanski, w którym organizowany będzie Balkan Youth Festival. Festiwal poświęcony jest młodzieżowym organizacjom z Bułgarii. Będą one prezentować swoją działalność oraz kraj poprzez warsztaty, koncerty, występy. Uczestniczyć będziesz w przygotowaniach, realizacji oraz promocji festiwalu. Będziesz również zaangażowany/a w inne działania organizacji, m.in. promocje wolontariatu europejskiego. Celem projektu jest edukacja międzykulturowa, wzrost poczucia solidarności z innymi krajami europejskimi. Poprzez uczestnictwo w projekcie będziesz miał/a okazję rozwinąć swoje umiejętności organizatorskie oraz językowe. Zdobędziesz doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole nad wspólnymi projektami i przedsięwzięciami. Poznasz wiele osób, zarówno z Bułgarii, jak i z innych krajów, które tak jak Ty przyjadą do Bułgarii organizować festiwal.
Twoje zadania podczas wolontariatu w Bułgarii:
1. Pomoc w przygotowaniach i realizacji Balkan Youth Festival:
- uczestnictwo w działaniach przygotowawczych oraz promocyjnych festiwalu
- uczestnictwo w spotkaniach zespołu przygotowującego festiwal, przygotowywanie programu festiwalu (będziesz miał/a możliwość zaproponowania swoich działań i pomysłów oraz ich realizację np. koncert, wystawę, warsztaty, piknik, forum dyskusyjne itp.)
- komunikacja z uczestnikami festiwalu, zespołami i grupami prezentującymi się podczas festiwalu, pomoc w przeprowadzenie występu,
- dokumentowanie działań poprzez robienie i obróbkę zdjęć i filmów,
- uczestnictwo w spotkaniach promocyjnych z mediami.
2. Uczestnictwo i organizowanie eventów publicznych mających na celu promocje wolontariatu europejskiego wśród młodzieży bułgarskiej.
3. uczestnictwo w podsumowaniu projektu wolontariatu europejskiego.
Uczestnicy: Jeśli interesuje Ciebie ten projekt, jesteś w wieku 18-30 lat, chcesz pomóc przy organizacji tego festiwalu, interesujesz sięę inną kulturą, zgłoś się do nas!!!
Koszty: Koszty transportu międzynarodowego oraz lokalnego, wyżywienia, zakwaterowania, programu oraz kieszonkowe pokrywają bułgarscy organizatorzy. Projekt finansowany jest przez Program Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu".
Zgłoszenia: Aby wziąć udział w projekcie prześlij CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w języku angielskim najpóźniej do 17.06.2009. Dokumenty możesz przesłać pocztą, faxem (058 660 64 45), lub e'mailem (martyna@cwm.org.pl), W liście motywacyjnym zawrzyj odpowiedzi na pytania: dlaczego interesuje Cię wolontariat, dlaczego chcesz wyjechać zagranicę, jakie są Twoje zainteresowania, w jaki sposób chciałabyś je rozwijać, jakie są Twoje doświadczenia międzynarodowe, jak chciałabyś wykorzystać po powrocie wiedzę i umiejętności nabyte przez Ciebie podczas pobytu za granicą, opisz swoje cechy charakteru (te pozytywne i negatywne:) oraz dotychczasowe doświadczenia poza szkolne -praca, wolontariat, współpraca z organizacjami itp.
Organizator: Centrum Współpracy Młodzieży, ul. Komandorska 42/4, 81-232 Gdynia.
Osoba odpowiedzialna: Martyna Skura (martyna@cwm.org.pl, (058) 620 24 80).