906 (506) 2009-06-12 - 2009-06-18

Zwierzę nie jest zabawką!

Kolejna szkoła włączyła się w Warsztaty Gdyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom. Jest to SP nr 42 z Gdyni Karwin, która po zebraniu darów, 6 maja dostarczyła karmę, koce i zabawki do schroniska „Ciapkowo". Tam dzieci z klas pierwszych dowiedziały się o przyczynach bezdomności zwierząt i sposobach zapobiegania temu zjawisku. Następnie odwiedziły Klinikę Weterynaryjną w Gdyni Redłowie gdzie lekarze weterynarii opowiedzieli o swojej pracy, schorzeniach zwierząt, metodach ich leczenia i zasadach opieki nad zwierzętami domowymi.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z psami pracującymi , które odbyło się 29 maja. Brali w nim udział opiekunowie psów ratowniczych z Grupy Ratowniczej Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku. Omówili oni zasady szkolenia psów, opieki nad zwierzętami i zadania psów pracujących. Wolontariusze z Fundacji „DOGTOR" przedstawili podstawy tresury, omówili terapeutyczne oddziaływanie psów i zasady zachowań posiadaczy psów. W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 1-3.
Podobne spotkanie z psami pracującymi odbyło się w SP nr 38 w Gdańsku Niedźwiedniku 11 maja. Dzieci zapoznały się z psami ratownikami z Ochotniczej Straży Pożarnej przy KM PSP w Gdańsku i psem - specjalistą od narkotyków - ze Straży Granicznej w Gdańsku. Poznały także psa „lekarza" z Fundacji „DOGTOR" .
Psy z Fundacji zaprezentowały swoje „lecznicze" umiejętności także podczas pikniku w Gdyni Kolibkach 19 maja. Uczestnikami spotkania byli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gdyni.
30 maja odbyło się spotkanie z uczniami SP nr 1 w Kartuzach i ich Rodzicami. Podczas spotkania lekarz weterynarii omówił „Rolę psa w życiu człowieka i człowieka w życiu psa" oraz zasady opieki nad zwierzętami i metody ich leczenia. Podczas spotkania odbył się także pokaz tresury i umiejętności psów policyjnych z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.
Kolejnym etapem Warsztatów był wyjazd na Kaszuby do Bazy Wypadowej w Pomieczynie. Uczniowie dwóch Gimnazjów z Gdyni nr 4 i nr 11 25 i 26 maja brali udział w zajęciach plenerowych.
Uczniowie m.in.wysłuchali przedstawicieli Straży Leśnej i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, którzy opowiedzieli o ochronie fauny i flory na terenie lasów , rezerwatów i Parku Krajobrazowego.
Następnie, podzieleni na grupy, uczestniczyli w strzelaniu z wiatrówki, jeździe konnej i zapoznali się z ptakami występującymi w tym rejonie oraz zasadami ich ochrony.
Cały program Warsztatów znaleźć można na stronach Stowarzyszenia: www.gspz.@wp.pl i kliniki www.lecznica.gdynia@pl