907 (507) 2009-06-19 - 2009-06-25

Gdyński konkurs dla programistów „High School Programming League” - zwycięzcy

Zakończył się całoroczny konkurs programistyczny dla uczniów szkół średnich High School Programming League organizowany na platformie spoj.pl przez firmę z gdyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego - Sphere Research Labs.
Wśród ponad 3 tysięcy zgłoszonych uczestników i 56 oficjalnie zarejestrowanych szkół z 8 kra­jów prym wiedli uczniowie z Polski.
W klasyfikacji drużynowej zdecydowane zwy­cięs­two odnieśli uczniowie I LO w Białymstoku w składzie: Marcin Jarczewski, Michał Ma­ka­re­wicz, Łukasz Jocz, Robert Kozikowski i Tomasz Obuchowski.
W klasyfikacji indywidualnej pierwszych pięć miejsc zajęli:
Sergei Rogulenko (Physico-Technical Lyceum #1, Saratow, Rosja)
Marcin Jarczewski (I Liceum Ogólnokształcące, Białystok, Polska)
Keshav Dhandhania (Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata, Indie)
Łukasz Kalinowski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Bydgoszcz, Polska)
Alan Kutniewski (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Szczecin, Polska).
Uczest­ni­kom przyznano nagrody o łącznej wartości ponad 50 000 zł. m.in. laptopy, programy komputerowe oraz nagrody książkowe.
Przypomnijmy, że w konkursie zawodnicy musieli wykazać się nie tylko opanowaniem kilku języków programowania, znajomością elementów algorytmiki i matematyki na poziomie uniwersyteckim, ale również eko­nomii czy kryptografii.
Jednak nawet połączenie wiedzy i umiejętności nie po­zwo­liłoby osiągnąć zwycięstwa bez systematyczności, dokładności, cierpliwości po­trze­bnych do roz­wią­zy­wania wielu zadań łączących w sobie po kilka trudnych elementów.
Rozwiązanie większości zadań konkursowych polegało na napisaniu programu w jednym z wybranych języków programowania (było ponad 30 różnych języków do wyboru) i wysłaniu go do serwisu SPOJ.
O aktywności uczestników niech świad­czy fakt, że tylko w pierwszej serii konkursu (przez pierwsze pięć tygodni) odnotowano łącznie 37 788 takich zgłoszeń.
Zadania można było rozwiązywać na wiele sposobów. Nadesłany program mógł być mniej albo bardziej efektywny lub dawać choćby częściowo poprawną odpowiedź. Na tej podstawie nadesłane zgłoszenia były oceniane. Dzięki rekomendacji komitetów olimpiad informatycznych w: Polsce, Japonii, Wietnamie, Szwaj­carii, Nowej Zelandii, Indiach, organizatorów The Australian Computer Prog­ram­ming Competition i licznych portali Internetowych konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Gdyni.
Chętnych do udziału w przyszłorocznej edycji organizatorzy zapraszają od 5 września 2009r.
Więcej informacji na stronie: stronę http://hs.spoj.pl