907 (507) 2009-06-19 - 2009-06-25

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza" w formie pytań i odpowiedzi prezentujemy wszystko to, co o podatkach warto wiedzieć.
Dziś odcinek ósmy, w którym kontynuujemy temat dotyczący podatków od środków transportu...

Pytanie: Sprzedałem pojazd i zgłosiłem to w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. Dlaczego Urząd żąda jeszcze ode mnie złożenia jakiejś dodatkowej deklaracji?
Odpowiedź: Samo zgłoszenie zbycia pojazdu w Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów nie powoduje wygaśnięcia obowiązku podatkowego! Sprawy rejestracji i podatków prowadzą osobne wydziały Urzędu Miasta Gdyni, a poza tym podatnik jest zobowiązany ustawowo do zgłoszenia informacji osobiście. Nie uczyni tego w jego imieniu ani urzędnik, ani notariusz... Zgłoszenie następuje poprzez złożenie w Referacie Podatków (pok 217) korekty deklaracji od środków transportowych DT-1 (wraz z załącznikiem DT-1/A).
Uwaga: obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży pojazdu, ciąży na jego poprzednim właścicielu (zbywcy) do końca miesiąca, w którym miała ona miejsce. Kwotę za ten okres należy wykazać w deklaracji DT-1 (wraz z załącznikiem DT-1/A).
Pytanie: Skradziono mi samochód ciężarowy, za który opłacałem podatek od środków transportowych. Czy jestem zwolniony z płacenia tego podatku?
Odpowiedź: W przypadku kradzieży pojazdu, obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym samochód został wyrejestrowany. W Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów można samochód wyrejestrować na podstawie odpowiedniego protokołu, wydawanego przez Policję. Po otrzymaniu decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, należy złożyć w Referacie Podatków (pok. 217) deklarację DT-1 (wraz z załącznikiem DT-1/A), informującą o wygaśnięciu obowiązku podatkowego.  C.D.N.