907 (507) 2009-06-19 - 2009-06-25

Podziękowania

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3, przy ul. Działowskiego 9, składa serdeczne podziękowania dla cukierni Jadwigi i Mirosława Renka w Gdyni, przy ul. Morskiej 269 oraz piekarni Jana Pranga w Sopocie, przy al. Niepodległości 671, za pomoc w zorganizowaniu uroczystego zakończenia cyklu spotkań „Szkoła dla Rodziców".
Dzięki życzliwości takich osób jak Jadwiga i Mirosław Renka oraz Jan Pranga możemy urzeczywistniać marzenia naszych podopiecznych.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście składa serdeczne podziękowania Panu Jackowi Parzychowi właścicielowi klubu „Contrast" za udostępnienie sceny oraz mediów podczas festynu „Dzień Sąsiada" oraz Związkowi Harcerstwa Rzeczpospolitej 40 Gdyńskiej Drużyny Harcerek, Stowarzyszeniu Ruch dla Gdyni za pomoc w organizacji tego festynu.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja składa podziękowania Policyjnemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi za przeprowadzenie zbiórki krwi podczas Festynu Rodzinnego, który odbył się 6 czerwca 2009 roku.
Mieszkańcom dzielnicy dziękuje za czynne poparcie idei honorowego krwiodawstwa poprzez oddanie ponad dziewięciu litrów tego bezcennego leku.