907 (507) 2009-06-19 - 2009-06-25

W środę sesja Rady Miasta

W środę, 24.06.2009 roku o godz. 12.00 w sali 105 rozpocznie się XXXIII Sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusje nad projektami uchwał:
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2009
- określenie wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2010 roku,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Spółdzielczej,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Chwarzno - Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników retencyjnych „Zielenisz" i „Obwodnica",
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXI/693/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie" dotyczącego wsparcia dzieci i rodziców, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,
- przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005-2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011 dla Miasta Gdyni („Program" został przekazany Radnym wyłącznie w wersji elektronicznej),
- zmiany Uchwały Nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni",
- zmiany w Uchwale Nr XLIII/1016/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni,
- zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego nr 46 w Gdyni, ul. Pusta 9,
- zgłoszenie do VII edycji konkursu „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP", organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, projektu „Aktywni zawodowo" - program promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną zaburzeniami psychicznymi w Gdyni,
- utworzenia przez Gminę Gdynia spółki o nazwie „Forum Kultury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kaprów 4,
- wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Światowida,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Aldony,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę odcinka drogowego ulicy Krzemowej,
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bursztynowej 1A,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w pobliżu ul. Kontenerowej w trybie bezprzetargowym,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Konwaliowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława Miegonia,
- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żwirowej 51 w formie przetargu ustnego ograniczonego,
- wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
- przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,
- nadania nazwy ulicy w Gdyni.