907 (507) 2009-06-19 - 2009-06-25

Zapisy do...

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni-Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 38 59, www.bandera.neostrada.pl, ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010 dla absolwentów gimnazjum do technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca, fryzjer).
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zapraszamy do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec (klasa I i III) oraz technik usług fryzjerskich (nowość).
***
Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój Edycja II" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obowiązujące zasady rekrutacji:
I. Uczestnikami mogą być:
- osoby w wieku 18 - 24 lat (w czerwcu 2009 mają ukończone 18 rok życia a nie ukończyli 25), nie uczące się, nie pracujące oraz nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, wymagające nabycia podstawowych umiejętności na drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego, czyli absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących.
II. Zajęcia w ramach projektu:
1.Treningi i warsztaty psychologiczne - 5 godz.
2. Indywidualne konsultacje z psychologiem - 2 godz.
3 Zajęcia z specjalistą ds. profilaktyki zachowań - 2 godz.
4. Zajęcia z specjalistą ds. profilaktyki zdrowia - 2 godz.
5. Warsztaty doradztwa zawodowego - 30 godz.
6. Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości - 30 godz.
7. Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL - 120 godz.
9. Kursy języków obcych - 80 godz.
10. Szkolenia zawodowe (np. spawacza, makijażu itp.) - 150 godz.
11. Kurs prawa jazdy
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.
III. Zgłoszenia należy składać osobiście do 19 czerwca w siedzibie Hufca Pracy, adres Gdynia ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE) lub telefonicznie, numer (058) 661 30 26.
Liczba miejsc ograniczona!
***
Gimnazjaliści i Licealiści zainteresowani informatyką mogą zgłaszać się na obozy informatyczne organizowane przez Stowarzyszenie TALENT.
W tym roku Stowarzyszenie zaplanowało trzy obozy:
1. Olimpijski obóz informatyczny Muszyna 2009 dla gimnazjalistów i licealistów (06.07 - 18.07.2009),
2. Olimpijski obóz informatyczny Krynica Zdrój 2009 dla licealistów i gimnazjalistów (19.07 - 31.07.2009),
3. Obóz komputerowy Puck 2009 (19.08 - 29.08.2009),
w trakcie których prowadzone będą zajęcia praktyczne w pracowniach komputerowych, wykłady z udziałem nauczycieli akademickich (lub mistrzów olimpijskich) z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagielońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu informatyki, konsultacje naukowe, konkursy i warsztaty informatyczne.
Ponadto dla uczestników organizowane są: treningi i warsztaty rozwijające umysł i stymulujące myślenie twórcze, turnieje sportowe, gry zespołowe, wycieczki krajoznawcze, ogniska i inne zajęcia integracyjne. Informacje na stronie: www.talent.edu.pl
***
Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21 tel./fax (058) 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza uczniów, którzy osiągnęli wiek lat 17 do kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym od wtorku do czwartku dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie.
Ponadto absolwentów szkół zawodowych zaprasza do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Miła atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna zapewnia wszystkim szybki awans do MATURY. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1-rok, 2-rok Liceum.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy językowe przygotowane specjalnie dla Seniorów. Kursy odbywać się będą w miesiącach lipiec - sierpień, z możliwością kontynuacji na kursach semestralnych od września. Proponuje kursy języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego, na różnych poziomach zaawansowania.
Informacje i zapisy: Siesta; Gdynia ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel.(058) 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl.
Cena - już od 8 zł/60 min
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 120 zł miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł dziennie. Pełny miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem) wynosi około 380 zł.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. (058) 622 17 42, (058) 622 08 22, fax. (058) 622 73 60 lub osobiście.
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej zaprasza na letnie, intensywne kursy j. francuskiego.
Poziomy: podstawowy, średni, konwersacja i gramatyka francuska w pigułce. TERMINY: 29.06.09 - 11.07.09 oraz 7.09.09 - 19.09.09. 30 godzin lekcyjnych - 3 godz. lekc. dziennie w godzinach przed lub popołudniowych. TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4. Tel: (058) 621 91 15, www.tppfgdynia.pl, tppfgdynia@poczta.onet.pl
***
Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni zaprasza na stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie w roku akademickim 2009/2010:
- filologia: angielska, germańska
- pedagogika: studia nauczycielskie
- edukacja elementarna w połączeniu z terapią pedagogiczną lub logopedią lub oligofrenopedagogiką lub nauczaniem języka angielskiego; studia nienauczycielskie - praca socjalna; resocjalizacja; edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe; doradztwo zawodowe i personalne
- kulturoznawstwo: grafika komputerowa; corporate Identity i reklama; amerykanistyka
- socjologia - w trakcie rejestracji (socjologia: mediów i komunikacji; społeczeństwa globalnego)
- Studia Podyplomowe m.in.: Edukacja przedszkolna i zintegrowana, Oligofrenopedagogika, Logopedia szkolna, Arteterapia i terapia ruchowa, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Doradztwo zawodowe Studium Kształcenia Nauczycieli, kursy pedagogiczno - metodyczne.
Informacje i zapisy: 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 8 - 10 tel./fax: (058) 623 09 22, 667 31 77 w. 125, e-mail: rekrutacja@pwsh.edu.pl, http://www.pwsh.edu.pl/rekrutacja/"
***
Punkt przedszkolny MALI SAMARYTANIE ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2009/2010 w wieku 3 - 5 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136.
Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej, sala gimnastyczna, plac zabaw, basen. Tel. (058) 624 10 71, www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Klub Rowerowo-Narciarski „Fala" oddział morski PTTK zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w obozie rowerowo - kajakowym w Borach Tucholskich-Fojutowie w terminie 5-12 lipca 2009.
Zapisy pod nr tel. (058) 621 75 24 oraz 0 501 388 769.
***
Gdyński Ośrodek Aikido zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na wakacyjne treningi z japońskiej sztuki walki AIKIDO. Termin: 13.07 - 24.07.2009 r. Zapisy: 22 - 26.06.2009; w godz. 18.00 - 19.00.
Miejsce: Uczniowski Klub Sportowy Galeon; ul. Morska 91, Gdynia Grabówek (obok Akademii Morskiej). Szczegóły: www.aikido.gdynia.pl
***
Akademia Twórczej Rodziny ATRakcja zaprasza na całodzienne, letnie warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Warsztaty odbywać się będą w systemie tygodniowym, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.30. Zapisy przyjmowane są do 19 czerwca. Grupa max. 15 dzieci. Cena: 1 tydzień - 380 zł/dziecko.
W cenie: stała, wykwalifikowana opieka, zajęcia z animatorem, wycieczki, ubezpieczenie, warsztaty wg bloków tematycznych, zabawy na świeżym powietrzu, obiady, drugie śniadanie i napoje.
ATRakcja, Gdynia - Chylonia, ul. Swarzewska 35; tel. (058) 664 09 92;0 503 514 474; e-mail; biuro@atrakcja.net; www.atrakcja.net.
***
Akademia Twórczej Rodziny zaprasza najmłodszych na igraszki maluszka - warsztaty rozwoju twórczości dziecięcej
Zajęcia dla dzieci od 2 - 5 lat codziennie w godz. 8.00 - 16.00. Cena 450 zł za m-c (możliwość wykupienia pojedynczych zajęć lub pięciogodzinnego pobytu dziecka). Zajęcia od 1 września br.
ATRakcja, Gdynia- Chylonia ul. Swarzewska 35; tel. (058) 664 09 92;0 503 514 474; e-mail; biuro@atrakcja.net; www.atrakcja.net.