908 (508) 2009-06-26 - 2009-07-01

Komunikat

Świadomi sukcesów i tradycji koszykówki męskiej w Trójmieście, podkreślamy wymiar sportowy, promocyjny i wychowawczy tej wspaniałej dyscypliny sportowej i pragniemy współdziałać dla jej rozwoju zarówno w Sopocie, jak i Gdyni.
Poszerzając dotychczasową formułę działania, wciąż pamiętamy o tożsamości drużyny i jej związku z lokalną społecznością.
Deklarujemy wsparcie dla drużyn Trefl Sopot oraz Asseco Prokom Gdynia - zespołów grających w ekstraklasie koszykówki męskiej.
Wyrażamy wspólne przekonanie, że nasze zaangażowanie na rzecz obu tych projektów wymaga reorganizacji dotychczasowego zespołu, lecz jest to wielka szansa na rozwój i upowszechnianie tej bliskiej nam dyscypliny sportu.
Jacek Karnowski  Prezydent Miasta Sopot     
Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni
Przemysław Sęczkowski  Prezes Zarządu Asseco Prokom Sopot  
Kazimierz Wierzbicki Prezes Trefl SA
Ryszard Krauze Prezes Zarządu Prokom Investments