908 (508) 2009-06-26 - 2009-07-01

Krew - dar życia

W sobotę 27 czerwca 2009 na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbędzie się zbiórka krwi pod hasłem „Oddaj krew - podaruj życie" w ramach programu „Zorganizuj Zbiórkę Krwi" kampanii społecznej KREWNIACY.
Organizator, Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci" w Gdyni zaprasza wszystkich zdrowych, chętnych w godz. 9.00 - 13.00. Przypominamy o potrzebie posiadania dowodu osobistego przy sobie. Warunki oddania krwi znajdą Państwo na stronie www.krewniacy.pl
Poboru krwi dokona Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Dawcy krwi otrzymają drobne gadżety KREWNIAKÓW. Patronat nad akcją objęła Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Gość specjalny: Iwona Guzowska.