908 (508) 2009-06-26 - 2009-07-01

Podziękowania

Irena Machnikowska wraz z uczniami dziękuje za udział w programie pt: „BEZPIECZNA DZIELNICA" wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji:
Dyrekcji Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Antoniemu Szczyt i Ewie Radziejowskiej oraz pracownikom: Franciszce Romanowicz i Krzysztofowi Chmielewskiemu za 15 letnią współpracę i pomoc. Leszkowi Wieruszewskiemu - Instruktorowi Nauki Jazdy za 7 lat pomocy, współpracy w przekazywaniu nagród dla uczniów. Dyrekcji i Pracownikom ZS nr 11 w Gdyni: Judycie Śliwińskiej i Mirosławie Sadowskiej, kierownikowi administracyjnemu - Waldemarowi Elwart, koordynatorowi Szkoły Otwartej: Monice Pierzga i Ewie Omernik. Radzie Dzielnicy Pogórze i rodzicom za 10 lat współpracy i pomocy w realizacji programu a w szczególności: Zofii Gawlik, Bożenie Czecholińskiej, Andrzejowi Wojewodzie, Markowi Chojda, Joannie Pawlus, Markowi Łucyk, Tomaszowi Kamińskiemu, Januszowi Rodziewiczowi, Teresie Rogowskiej, Danucie Rejmanowskiej, Romanowi i Hannie Walenczak oraz Zbigniewowi Lenartowicz.
***
Rada Dzielnicy Orłowo składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania „Dni Orłowa". a w szczególności firmom: „Vectra", Centrum Handlowemu „Klif", „Golf Park" i „Tawerna Orłowska", Ewarystowi Zielińskiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5, rybakom orłowskim a szczególnie Celinie Gabrych za przygotwanie ołtarza na łodzi, księdzy proboszczowi Krzysztofowi Rybce, który odprawił uroczystą mszę św. i chórowi Stella Maris za jej oprawę muzyczną, wszytskim uczestniczącym w uroczystej sesji Rady Dzielnicy oraz chórowi Akademii Morskiej, który uświetnił sesję cyklem pięknych pieśni.