908 (508) 2009-06-26 - 2009-07-01

Stowarzyszenia na urlopie

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych informuje, że w lipcu biuro będzie nieczynne. Przerwa urlopowa.
***
Zarząd Koła nr 14 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Gdyni informuje członków i sympatyków o letniej przerwie w działalności stowarzyszenia (lipiec i sierpień).