909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Gdyńscy Mikroprzedsiębiorcy Roku 2009

25 czerwca 2009 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Mikroprzedsiębiorca Roku 2009", zorganizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Laureatami konkursu są także przedsiębiorstwa z Gdyni.
Po raz pierwszy w historii konkursu o tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku" walczyło aż tak wiele firm. W tegorocznej, piątej już edycji, wzięło udział ponad 240 mikrofirm. Kapituła konkursu przyznała także 12 wyróżnień w poszczególnych kategoriach.
W kategorii GŁÓWNEJ wyróżniono MpicoSys - Embedded Pico Systems sp. z o.o., Gdynia.
W kategorii BEGINNERS wyróżniono: MOJA ULICA S.C. Gdynia
Ze względu na wysoki poziom konkursu i ogromne zainteresowanie firm kapituła konkursu zdecydowała się przyznać jeszcze pięć specjalnych wyróżnień dla firm, w tym dla dwóch gdyńskich:
MASTER TELECOM Jacek Tomaszewski i Marcin Prochera oraz STOP GRAFFITI Kinga Klepacz.
Firmy startujące w konkursie musiały spełnić warunki formalne: zatrudnienie - mniej niż 10 pracowników; roczny obrót nie wyższy niż 2 mln euro.
O zwycięstwie w konkursie decydowały: pomysł na biznes, okoliczności powstania firmy, umiejętności firmy w przezwyciężeniu kryzysów i trudności w tworzeniu rozwoju firmy, jak również podejmowanie twórczych, odważnych działań.
Warto dodać, że działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera prace na rzecz dobra publicznego w obszarach tematycznych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego.