909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Hufiec Pracy po europejsku

Zapisy kandydatów do udziału w Programie „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój II Edycja"
Hufiec Pracy 11 - 12 w Gdyni ogłasza nabór kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój II Edycja" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obowiązujące zasady rekrutacji:
I. Uczestnikami mogą być:
-osoby w wieku 18 - 24 lat (w czerwcu 2009 mają ukończone 18 rok życia a nie ukończyli 25-ego), nie uczące się, nie pracujące oraz nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, wymagające nabycia podstawowych umiejętności na drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego, czyli absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących.
II. Zajęcia w ramach projektu:
1.Treningi i warsztaty psychologiczne - 5 godz.
2. Indywidualne konsultacje z psychologiem - 2 godz.
3.Zajęcia z specjalistą ds. profilaktyki zachowań - 2 godz.
4. Zajęcia z specjalistą ds. profilaktyki zdrowia - 2 godz.
5. Warsztaty doradztwa zawodowego - 30 godz.
6. Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości - 30 godz.
7. Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL - 120 godz.
8. Kursy języków obcych - 80 godz.
9. Szkolenia zawodowe (np. spawacza, makijażu itp.) - 150 godz.
10. Kurs prawa jazdy
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.
III. Zgłoszenia prosimy kierować osobiście do 7 lipca w siedzibie Hufca Pracy, adres Gdynia ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE) lub telefonicznie, numer (058) 661 30 26.
Liczba miejsc ograniczona!  

ikona