909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Konkurs dla nauczycieli

Już po raz szósty Zespół Szkół nr 12 w Gdyni we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni i Muzeum Miasta Gdyni organizuje Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli „Chromy i Achromy" i zaprasza do udziału wszystkich nauczycieli, dla których twórczość plastyczna jest pasją i wyzwaniem. Prace konkursowe poddane zostaną życzliwej ocenie Artystów - wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w Muzeum Miasta Gdyni.
Prace należy przesyłać do 26 lutego 2010 r. na adres Zespół Szkół nr 12 81-157 Gdynia ul. Mjr. H. Sucharskiego 10 tel. (058) 625 48 25.