Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Otwarcie wyremontowanego nabrzeża

29 czerwca 2009 roku - z udziałem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia Janusza Jarosińskiego, członków zarządu ZMPG oraz przedstawicieli firmy Hydrobudowa SA - generalnego wykonawcy prac remontowych, odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanego i zmodernizowanego Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni. Oprócz zaproszonych gości w wydarzeniu tym brali udział licznie zgromadzeni mieszkańcy i turyści. Świąteczną oprawę uroczystości stanowił występ znanej w Gdyni z powitań statków pasażerskich dętej Orkiestry.
Niespodzianką, a jakże... był pióropusz wody z sikawek okrętu Strażak, nie wspominając o wspaniałej, słonecznej pogodzie!
***
Przypomnijmy, że 26 maja 2009 roku zakończono trwający od 15 września 2008 roku I etap przebudowy Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni, tradycyjnego miejsca stacjonowania ORP Błyskawicy i Daru Pomorza.
Od początku czerwca mieszkańcy Gdyni i przybywający w ten reprezentacyjny rejon miasta turyści mogą bezpiecznie spacerować wyremontowanym odcinkiem nabrzeża, który był wyłączony z użytkowania przez ostatnie kilka miesięcy.
Głównym powodem przebudowy nabrzeża, stanowiącego południową obudowę Basenu Prezydenta, był bardzo zły stan techniczny elementów konstrukcji hydrotechnicznych podwodnych i nadwodnych oraz nawierzchni nabrzeża, a także umożliwienie przyszłego zwiększenia głębokości basenu portowego do 9 m.
W I etapie realizacji inwestycji, na odcinku od początku Nabrzeża Pomorskiego do budynku Róży Wiatrów, wykonano szereg prac hydrotechnicznych, budowlanych, drogowych, wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.
Koszt tych robót wyniósł ponad 13 mln zł netto i w całości został sfinansowany ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Drugi etap rozpocznie się po sezonie turystycznym - 15 września 2009 roku - i potrwa do końca maja 2010 roku.
Łączny koszt obu etapów wyniesie około 23 mln zł , które pokryje inwestor - ZMPG SA
***
W piątek 26 czerwca 2009 r. na Nabrzeżu Pomorskim (vis a vis ORP Błyskawica) - na specjalnie przygotowanym postumencie - zainstalowana została kotwica, którą znaleziono podczas prac remontowych na tym nabrzeżu.
Kotwica waży 5,5 tony i mierzy blisko 4 metry. Przewieziona została ze Stoczni Remontowej „NAUTA" specjalnym konwojem w asyście Straży Miejskiej, gdzie została odnowiona. Pochodzi z angielskiego statku o nośności około 10 000 ton (z tzw. dziesięciotysięcznika), który pływał po morzach prawdopodobnie w latach ‘20 lub ‘30 XX wieku.

ikona