909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Po zbiórce publicznej

Drużyny Hufca ZHP Gdynia przeprowadziły w terminie 16.06.2008 -15.06.2009r. akcję zarobkową (pakowanie zakupów klientom) - zbiórkę publiczną na terenie gdyńskich hipermarketów TESCO, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 13-06-2008, nr OBO.5022-6/2008. Celem przeprowadzenia zbiórki publicznej było wsparcie finansowe działalności statutowej drużyn harcerskich ZHP Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem Harcerskiej Akcji Letniej 2008 i Harcerskiej Akcji Zimowej 2009. Łącznie zebrana została kwota: 11.300,20 złotych.
Harcerze dziękują wszystkim darczyńcom!