909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Podziękowania

Rada Dzielnicy Pogórze składa podziękowania firmie Jantar sp.z o.o. za ochronę festynu w dniu 6 czerwca oraz firmie Materiały Budowlane RAZ za pomoc w transporcie i monatażu sceny. Dziękujemy również pracownikom i Dyrekcji Elektrociepłowni za okazaną pomoc i współpracę przy organizacji festynu.
***
Grupa teatralna „BIS" z SOSW nr 2 w Gdyni gorąco dziękuje darczyńcom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie Gdyńskiego Przeglądu Teatralnego 2009 oraz wyjazd młodzieży do Krakowa. Podziękowania dla: Jolanty i Marka Witulskich, Ewy i Mariusza Stanisławczyków, Marka Gościckiego oraz dla Anny Staszak i Anny Zblewskiej. Dzięki Państwa pomocy finansowej młodzież niepełnosprawna mogła zrealizować swoje marzenia oraz reprezentować Gdynię na Międzynarodowym Festiwalu Radości Lajkonik 2009.
***
Rada Dzielnicy Karwiny serdecznie dziękuje głównemu sponsorowi - telewizji kablowej Multimedia oraz pozostałym: radio Złote Przeboje, Kryta Pływalnia - Staffa 10, Serwis rowerowy - Tadeusz Loks, Stajnia Tara, Akademia Talentów, Toruńskie Stowarzyszenie Harmonii Ciała I Umysłu - Sekcja Aikido z Gdyni, Pizzeria TINO, Pizzeria Laola, Pizzeria Vivaldi, SM :Karwiny", ZS nr 10 za pomoc w organizacji festynu rodzinnego.
***
14 czerwca 2009 r. w budynku Gemini odbył się koncert podsumowujący pracę uczniów uczęszczajacych na zajęcia muzyczne do placówki muzycznej Forte.
Dzieci i młodzież wraz z opiekunem Joanną Maj-Hamerlik składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz ufundowanie upominków, które bardzo zaskoczyły oraz ucieszyły młodych wykonawców.
Jesteśmy wdzięczni: Ewie Radomskiej-Deutsch - dyrektorowi firmy OKM z Gdyni, Barbarze Ostrowickiej za udostępnie sceny na koncert w Gemini, Annie Piotrowskiej- asystent dyrektora Real Wzgórze w Gdyni oraz księgarni Vademecum z ul.Świętojańskiej w Gdyni. 

ikona