909 (509) 2009-07-02 - 2009-07-09

Rady Dzielnic informują

Rada Dzielnicy Gdynia Babie Doły informuje, że dyżury radnych pełnione są w siedzibie Rady Dzielnicy Babie Doły w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni, ul. Zielona 53, pokój 128 w każdy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.00. W dyżurach udział biorą również funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Chylonia informuje, iż w miesiącach lipiec i sierpnień 2009 r. zawieszone są dyżury radnych i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Na dyżur zapraszają 2 września 2009 r.
***
Rada Dzielnicy Cisowa informuje, że na okres wakacji tj. lipiec i sierpień zawiesza dyżury radnych oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Biuro Rady będzie czynne w środy i czwartki w godz.12.00 -19.00 z wyjątkiem przerwy urlopowej w dniach 6-12 lipca.
***
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zaprasza do siedziby Rady w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 na dyżury radnych w każdą środę od godz. 17.00 do 18.00. Telefon (058) 621 40 29, e-mail: rada.chwarzno@gdynia.pl. W każdą pierwszą i drugą środę miesiąca dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek w godz. od 17.00 do 18.00. Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino czynne we wtorki, środy i czwartki od godz. 15.30 do 20.00.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30 - 15.00 oraz czw. w godz. 9.30 - 12.00.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net.
***
Biuro Rady Dzielnicy Działki Leśne uprzejmie informuje, że dyżury radnych w miesiącach lipcu i sierpniu są odwołane z powodu przerwy urlopowej.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że z dniem 1 lipca br. biuro Rady zostało przeniesione do Szkoły Podstawowej Nr 17 na ul. Grabowo 12. Dyżury radnych i przedstawicieli Straży Miejskiej w miesiącach lipcu i sierpniu zostały odwołane.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje mieszkańców, że w lipcu i sierpniu jest przerwa wakacyjna i radni nie dyżurują.
Zapraszają na dyżury od września.
***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje o najbliższym dyżurze. 6.07.2009 r. w siedzibie Rady Dzielnicy (Zespół Szkół nr 10 ul. Staffa 10) w godzinach 17.00 - 19.00 dyżur pełni radna dzielnicy Henryka Neubauer.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że w lipcu i sierpniu zostają zawieszone dyżury radnych w I wtorek każdego miesiąca.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że w okresie wakacji tj. lipiec i sierpień 2009 roku dyżury radnych dzielnicy, Radnego Miasta Sławomira Kwiatkowskiego oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej zostają zawieszone.
Na ponowne dyżury radni zapraszają mieszkańców od września br. W okresie od 6 lipca do 15 lipca br. biuro Rady Dzielnicy Leszczynki będzie nieczynne (urlop).
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców do siedziby przy ul. Podgórskiej 14, tel. (058) 665 50 00 na dyżury radnych w każdy poniedziałek w godz.18.00 - 19.00.
W pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.18.00-19.00 dyżuruje radny miasta Gdyni Andrzej Denis.
W każdy poniedziałek w godz.18.00 - 19.00 dyżurują funkcjonariusze Komisariatu Policji Gdynia Oksywie i Straży Miejskiej.
***
Biuro Rady Dzielnicy Oksywie, ul. Godebskiego 8, budynek SP nr 33 czynne jest w: poniedziałek 8.00 - 13.00, wtorek 13.00 - 18.00, środa 8.00 - 12.00.
Dyżury radnych dzielnicy w każdy wtorek w godzinach 17.00 - 19.00. Dyżur Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej w każdy wtorek w godzinach 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00. Telefon: (058) 664 92 75. Adres e-mail: rada.orlowo@gdynia.pl
W każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Zarząd Dzielnicy pełni dyżury następująco: Przewodnicząca - mgr Jolanta Roszczynialska w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.00 - 15.00 w biurze Rady, Wiceprzewodnicząca - Ewa Zienowicz w każdą czwartą środę miesiąca w godz. 16.30 - 17.30 w biurze MOPS-u w Przychodni „Orłowo" przy ul. Wrocławskiej, Wiceprzewodniczący Krzesław Kowalski w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady. Ponadto można umówić się na spotkanie w innym terminie za pośrednictwem biura Rady. W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 udzielane są społecznie przez mgr Doriana Masłowskiego informacje i opinie prawne, a w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza mieszkańców do siedziby Rady mieszczącej się w Przedszkolu Samorządowym nr 49, ul. Steyera 2, tel. (058) 665 70 64 w poniedz. w godz. 14.00 - 19.00, wtorek w godz. 8.00 - 12.00, oraz w środę w godz. 15.00 - 20.00. W każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 dyżur pełnią radni oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej: 8.07 - Bartosz Rajski, 15.07 - Krzysztof Baran.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo uprzejmie informuje, iż w miesiącu lipcu i sierpniu radni nie pełnią dyżurów.
Biuro Rady przy ulicy Czeremchowej 1 pok nr 39 , tel. (058) 664 56 21 czynne jest w poniedziałek i środę w godz. 11.00 -18.00.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że w związku z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu br. Zarząd Dzielnicy oraz Radni nie będą pełnić dyżurów. W związku z urlopem Biuro Rady Dzielnicy Redłowo będzie nieczynne od 8 do 31 lipca br.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że dyżury radnych dzielnicy odbywają się w każdy czwartek w godz.17.00 - 19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze rady dyżur pełni radny miasta Andrzej Bień. Biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00 - 19.00, piątek w godz. 15.00 - 18.00. W najbliższym czasie dyżur pełni: 2.07 - Dariusz Kuczyński.
Rada Dzielnicy Śródmieście przypomina, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że w miesiącu lipcu nastąpi przerwa urlopowa i dyżury radnych, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracownika MOPS będą zawieszone. Na ponowne dyżury radni zapraszają w miesiącu sierpniu. W miesiącu lipcu biuro Rady Dzielnicy będzie nieczynne.
***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka informuje, że przewodniczący Henryk Rzepecki pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00, V-ce przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska pełni dyżur w siedzibie Rady w drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.30 - 18.30. Radny Dzielnicy Paweł Jażdżewski pełni dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00. Radny Dzielnicy Krzysztof Gnutek pełni dyżur w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00.
.***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że biuro rady czynne jest w każdy wtorek w godz. 11.00 - 18.00 i środę w godz. 9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl. Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 - 18.00. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej w godz. 17.00 - 18.00.
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja informuje, że funkcjonuje forum dyskusyjne pod adresem www.witomino.phorum.pl.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00 - 18.00. Dyżur: Przewodniczący Zarządu Jerzy Dolata - wtorek 16.00 - 17.00. Biuro mieści się w Przychodni Zdrowia ul. Legionów 67. 

ikona