910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

List intencyjny w sprawie prywatyzacji „Dalmoru”

3 lipca br. w Ministerstwie Skarbu Państwa podpisano „List intencyjny w sprawie prywatyzacji spółki Skarbu Państwa „DALMOR" SA, z siedzibą w Gdyni".
Sygnatariusze dokumentu:
- Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad,
- Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
W spotkaniu uczestniczyli także Sekretarz Stanu MSP Jan Bury oraz Prezes Zarządu DALMOR SA Krzysztof Rychlicki.
W „Liście intencyjnym" podkreślono znaczenie DALMOR SA dla rozwoju gospodarczego i turystycznego miasta i regionu oraz określone zostały główne założenia dotyczące rewitalizacji terenów użytkowanych przez spółkę. Zawarto zapisy dotyczące zachowania publicznego charakteru pasa nadbrzeżnego Mola Rybackiego (z możliwością obsługi i rozwoju turystyki i żeglarstwa), wyłączenia z procesu prywatyzacji działek gruntu, zajętych pod drogi publiczne oraz działek, na których drogi i ciągi pieszo - jezdne są projektowane. Strony wyraziły także wolę powołania do życia „Muzeum Żeglarstwa Polskiego" na terenie spółki.
Planowane zakończenie prywatyzacji DALMOR SA to połowa 2010.


List intencyjny