Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Podatki - co warto o nich wiedzieć...

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni przygotował specjalnie dla czytelników „Ratusza" pakiet informacji dotyczący podatków. W kolejnych numerach „Ratusza" w formie pytań i odpowiedzi prezentujemy wszystko to, co o podatkach warto wiedzieć.
Dziś odcinek jedenasty, w którym zamieszczamy informacje na temat podatku od nieruchomości...

Pytanie: Wynajmuję mieszkanie i co miesiąc przelewam określoną kwotę na rachunek właściciela. Otrzymałem niedawno z Urzędu Miasta Gdyni zawiadomienie o zajęciu wierzytelności', z tytułu zalegania przez właściciela mieszkania z podatkiem od nieruchomości. Co to dla mnie właściwie oznacza?
Odpowiedź: W wyniku zajęcia wierzytelności organ egzekucyjny wchodzi w prawa właściciela mieszkania (dłużnika), z którym została podpisana umowa najmu. Osoba wynajmująca staje się zatem dłużnikiem zajętej wierzytelności. Oznacza to w praktyce, że w momencie otrzymania zawiadomienia o zajęciu, na osobie wynajmującej lokal ciąży obowiązek przekazywania wszelkich kwot, wynikających z zawartej z właścicielem mieszkania (dłużnikiem) umowy najmu, do organu egzekucyjnego, aż do zakończenia egzekucji.
Każdorazowo, wszystkie obowiązki wynikające z otrzymania takiego zawiadomienia, są opisane w pouczeniu zawartym w piśmie zawiadamiającym. Prosimy o dokładne przeczytanie i zastosowanie się do tego pouczenia!
Inne obowiązki będą bowiem ciążyły na osobie wpłacającej pieniądze na rachunek bankowy dłużnika z tytułu najmu, a inne np. na pracodawcy, u którego zajęto wynagrodzenie dłużnika za jego pracę.
Na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje (lub wykonuje nienależycie) ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją, nakładana jest kara pieniężna do wysokości 3.800 zł. Kara ta może być powtarzana, w przypadku dalszego uchylania się od wykonania obowiązków. Warto wiedzieć, że także zobowiązania dłużnika zajętej wierzytelności mogą być ściągane w formie egzekucji administracyjnej.
Pytanie: Jakie uprawnienia ma poborca skarbowy? Czy może przeszukać moje mieszkanie? Czy może zabrać wszystkie wartościowe rzeczy, które w nim znajdzie?
Odpowiedź: Poborca skarbowy posiada cały wachlarz uprawnień, mających za zadanie umożliwić realizację zobowiązań wynikających z tytułu wykonawczego. Poborca może przeszukać nie tylko mieszkanie lub inne pomieszczenia zajmowane przez dłużnika, ale także odzież na nim. Poborca skarbowy ma prawo zająć oraz odebrać ruchomości dłużnika mające wartość handlową. Spisując protokół zajęcia, w większości przypadków dokonuje jednocześnie wyceny tych ruchomości. Nie wszystkie dobra podlegają zajęciu. Katalog wyłączeń został zawarty w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (ze zm.)
Warto również pamiętać, że poborca skarbowy, jeżeli natrafi na opór ze strony dłużnika, ma prawo wezwać organy Policji, Straży Granicznej, a nawet pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu. Służby te zobowiązane są zapewnić bezpieczeństwo poborcy skarbowemu oraz umożliwić przeprowadzenie skutecznej egzekucji administracyjnej.  CDN