Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie. Uwaga! We wtorek, 6 grudnia, odbędzie się akcja wydobycia i unieszkodliwienia niewybuchu miny morskiej.  Więcej informacji w komunikacie.
910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Raporty ze zbiórek publicznych

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniu 31.05.2009r. na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.05.2009 r. znak: OBO.5022-6/2009.
Zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z dnia 15.03.1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U.Nr 33, poz. 162, ze zm.) i paragr.12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.11.2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U.Nr 3, poz. 199 ze zm.) Komitet przeprowadzający zbiórkę publiczną w dniu 31.05.2009 r. w Gdyni Orłowie w rejonie molo (Promenady Królowej Marysieńki informuje:
1. Komitet występował pn. „Komitet przy Radzie Dzielnicy Orłowo - powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej z przeznaczeniem zebranych środków na wykonanie tablicy (rzeźby upamiętniającej Ks. Proboszcza Stanisława Zawackiego").
2. Decyzję zezwalającą na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydał Prezydent Miasta Gdyni w dniu 25.05.2009 r. znak:OBO.5022-6/2009.
3. Kwota zebranych ofiar pieniężnych wyniosła 458,55 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych, pięćdziesiąt pięć groszy).
4. Ofiar w naturze nie było.
5. Zbiórka była przeprowadzona bez ponoszenia kosztów tzn. wszyscy członkowie Komitetu działali społecznie (bez wynagrodzenia), a koszty opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (osiemdziesiąt dwa złote) oraz przygotowania puszek do zbiórki - członkowie Komitetu pokryli z własnych środków.
6. Protokół z przeprowadzonej zbiórki spisany w dniu 12.06.2009 r. i podpisany przez wszystkie osoby prowadzące zbiórkę został przedłożony w dniu 29.06.2009 r. Prezydentowi Miasta Gdyni oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdyni.
***
Komitet Organizacyjny z siedzibą w Gdyni, ul. Okrzei 6 działający na terenie miasta Gdyni na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni OBO.5022-12/2008 informuje, że od 17.10.2008 r. do 30.06.2009 r. przeprowadził zbiórkę publiczną w wyniku której uzyskano łączną kwotę: 82 700 złotych.
Zbiórkę urządzono zgodnie z planem organizacyjnym zbiórki na terenie hipermarketu „Tesco" oraz na terenie Delikatesów „ALMA".
Zbiórkę zorganizowano w celu dofinansowania wyjazdu edukacyjno- wychowawczego, realizowanego w ramach programu „Poznam, zanim zobaczę z wizytą w stolicach krajów europejskich", do Paryża i Madrytu w kwietniu 2009 roku poprzez zakup biletów podróżnych na środki transportu: autokar i prom.
Program polega przede wszystkim na organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie poznają wybrany kraj i jego stolicę. Edukacja ta dotyczy zarówno architektury jak i historii, geografii, i szeroko rozumianej kultury wybranego kraju europejskiego. Na zajęciach tych młodzież uczy się także podstaw jednego z nowożytnych języków europejskich. Program ten przynosi wiele korzyści merytorycznych i wychowawczych. Etapem kończącym każdy rok pracy jest konfrontacja uzyskanej na zajęciach wiedzy z rzeczywistością.
Młodzież była już w wielu stolicach europejskich: Paryż, Rzym, Wiedeń, Budapeszt, Praga, Bratysława, Ateny i wspomniany Madryt. Zwiedziła wiele zakątków naszego kontynentu i przemierzyła około 30 tysięcy kilometrów oraz wiele mil morskich.
To wszystko nie udałoby się gdyby nie Państwa pomoc. Zbiórka publiczna, w której uczestniczyli uczniowie wraz ze swoim starszym rodzeństwem i rodzicami pozwoliła znacznie obniżyć koszty wyjazdu. Z uzyskanych podczas zbiórki publicznej pieniędzy zostały opłacone w Polsce bilety podróżne.
Komitet Organizacyjny z siedzibą przy Gimnazjum nr 4 w Gdyni składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które współuczestniczyły w projekcie. Najwyższe słowa podziękowania przekazujemy darczyńcom, a także pracownikom Hipermarketu „Tesco" oraz Delikatesów „ Alma".