910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Szkolenie nauczyczycieli

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni zakończył pierwszy etap projektu AKCJA REAKCJA - Kompleksowy program kształcenia nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 16 marca 2009 r. do 10 czerwca 2009r. przeszkolono 160 uczestników z powiatu: lęborskiego, kartuskiego, wejherowskiego, puckiego i miasta Gdyni. Beneficjentami są nauczyciele i pracownicy administracji placówek oświatowych. Drugi etap realizacji projektu będzie obejmował szkolenie uzupełniające, które odbędzie się w 5 grupach na przełomie września, października 2009r.