910 (510) 2009-07-10 - 2009-07-16

Wakacyjne treningi dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „DOM MARZEŃ" zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wraz z dziećmi na 2 wakacyjny cykl treningów, podczas których:
- ponownie zmierzą się z swoją nadopiekuńczością;
- uwierzą, że dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie dziecko może zamieszkać bez rodziców;
- twórcze spotkania ukażą potencjał tkwiący w osobach niepełnosprawnych intelektualnie.

Statutowym celem Gdyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „DOM MARZEŃ" jest budowa domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w którym, na miarę swoich możliwości, w obrębie swojego środowiska lokalnego, będą mogły one funkcjonować samodzielnie.

Drugi z kolei projekt naszego Stowarzyszenia: „Podróże do nikąd + twórcze spotkana = wyprawa po złote runo", realizowany z funduszy Miasta Gdyni, ma na celu przede wszystkim przygotowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do zgody na samodzielne życie naszych dzieci poza domem rodzinnym.

Harmonogram treningów, warsztatów i podróży: 29. 08. 2009 r.; 18. 07. 2009 r.; 5. 09. 2009 r.;1. 08. 2009 r.; 12. 09. 2009 r.; 8. 08. 2009 r.; 19. 09. 2009 r.; 22. 08. 2009 r.; 10. 26. 09. 2009 r.
Wszystkie treningi dla rodziców i warsztaty zajęciowe dla dzieci odbywać się będą w Gdyni, ul. Hallera 31 A.

Przebieg spotkań: godz.8.00 - 10.00 - zajęcia w grupach, godz.10.30- 18.00 - wspólny wyjazd, warsztaty rękodzieła, zwiedzanie Ziemi Kaszubskiej, powrót do Gdyni.

Więcej informacji - tel. 0 509 950 160.