913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Nowe punkty ładowania kart elektronicznych

Od 21 lipca 2009 r. lista punktów ładowania kart elektronicznych (eBiletów) została poszerzona o cztery kolejne pozycje:

- Urząd Pocztowy nr 7 w Gdyni-Chwarznie, ul. Atlasa 3,

- Urząd Pocztowy nr 11 w Gdyni - Dąbrowie, ul. Nagietkowa 13A,

- Urząd Pocztowy nr 13 w Gdyni - Orłowie, pl. Górnośląski 8,

- Urząd Pocztowy nr 25 w Gdyni - Pustkach Cis., ul. Czeremchowa 2B.