Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Płatne parkowanie w Śródmieściu Gdyni!

1 sierpnia startuje w śródmieściu Gdyni (swoim zasięgiem obejmować będzie 40 ulic w ścisłym centrum) system płatnego parkowania. Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni mieści się przy ul. Białostockiej 3. Można tam uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat systemu, a także nabyć abonament, uprawniający do parkowania w płatnej strefie. Biuro czynne jest w godz. od 9.00 do 18.00. Uwaga! W piątek 30 lipca biuro czynne będzie do godz. 20.00. Dodatkowo otwarte będzie w sobotę, 31 lipca w godz. od 9.00 do 12.00. Kierownik biura przyjmuje interesantów w siedzibie Biura w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 - 18.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Strefy pod nr tel. (058) 76 44 000 lub na stronie internetowej www.sppgdynia.pl. Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie: www.gdynia.plWarto dodać, że do 27.07 pracownicy biura sprzedali 464 abonamenty, w tym m.in. 418 dla mieszkańców Śródmieścia (uprawnionych do wykupu tego typu abonamentu jest około 1500 osób), 24 dla osób niepełnosprawnych pracujących na terenie strefy. Ponadto zakupiono już 22 abonamenty na okaziciela, w tym 2 całoroczne.