913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Po urlopie...

Po przerwie urlopowej swoją działalność wznawia Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 12.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizajci Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31.