913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Warsztaty dla niepełnosprawnych i ich rodzin

Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „DOM MARZEŃ” zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wraz z dziećmi na drugi wakacyjny cykl treningów, podczas których osoby opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi będą mogły:

- zmierzyć się z nadopiekuńczością;

- uwierzyć, że dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie dziecko może zamieszkać bez rodziców;

- twórcze spotkania ukażą potencjał tkwiący w osobach niepełnosprawnych intelektualnie.

Statutowym celem Gdyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „DOM MARZEŃ” jest budowa domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w którym, na miarę swoich możliwości, w obrębie swojego środowiska lokalnego, będą mogły one funkcjonować samodzielnie.

Drugi z kolei projekt Stowarzyszenia: „PODRÓŻE DO NIKĄD + TWÓRCZE SPOTKANA = WYPRAWA PO ZŁOTE RUNO”, realizowany z funduszy Urzędu Miasta Gdyni, ma na celu przede wszystkim przygotowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do zgody na samodzielne życie naszych dzieci poza domem rodzinnym.

Harmonogram treningów, warsztatów, podróży:

1.08.2009 r.,8.08.2009r., 22.08.2009 r., 29.08.2009 r., 5.09.2009 r., 12.09.2009 r., 19.09.2009 r., 26.09.2009 r.

Wszystkie treningi dla rodziców i warsztaty zajęciowe dla dzieci odbywać się będą w Gdyni, ul. Hallera 31 A.

Przebieg spotkań:

- godz.8.00 - 10.00 - zajęcia w grupach,

- godz.10.30- 18.00 - wspólny wyjazd, warsztaty rękodzieła, zwiedzanie Ziemi Kaszubskiej, powrót do Gdyni.

Więcej informacji – tel. 0 509 950 160.