913 (513) 2009-07-31 - 2009-08-13

Zapisy do...

Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z GOETHE INSTITUT.

Rozpoczęcie zajęć: połowa września 2009. Dodatkowe informacje i telefoniczne zapisy od 31 sierpnia: w poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 12.30, tel. (058) 698 98 53, 0511 45 45 37.

Zapisy w siedzibie, ul. Świętojańska 132 odbędą się: 4, 9 i 11 września w godz. 15.30 - 17.00. Można już teraz zapisać się drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl

***

Dyrektor Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21 tel./fax. (058) 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza uczniów, którzy osiągnęli wiek lat 17 do kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym od wtorku do czwartku dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie. Ponadto absolwentów szkół zawodowych zaprasza do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek – środa – czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Miła atmosfera, wspaniała kadra pedagogiczna zapewnia wszystkim szybki awans do MATURY. Można także uzupełnić naukę – mając ukończony 1-rok, 2-rok Liceum.

***

Hufiec Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór kandydatów do udziału w bezpłatnym Projekcie  „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój Edycja II” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obowiązujące zasady rekrutacji:

I. Uczestnikami mogą być:

- osoby w wieku 18-24 lat (w czerwcu 2009 mają ukończone 18 rok życia a nie ukończyli 25-ego), nie uczące się, nie pracujące oraz nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, wymagające nabycia podstawowych umiejętności na drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego, czyli absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących.

II. Zajęcia w ramach projektu:

1. Treningi i warsztaty psychologiczne - 5 godz.

2. Indywidualne konsultacje z psychologiem – 2 godz.

3. Zajęcia z specjalistą ds. profilaktyki zachowań – 2 godz.

4. Zajęcia z specjalistą ds. profilaktyki zdrowia – 2 godz.

5. Warsztaty doradztwa zawodowego – 30 godz.

6. Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości – 30 godz.

7. Profesjonalne szkolenia komputerowe – ECDL – 120 godz.

9. Kursy języków obcych – 80 godz.

10. Szkolenia zawodowe (np. spawacza, makijażu itp.) – 150 godz.

11. Kurs prawa jazdy.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.

III. Zgłoszenia - osobiście do 3 sierpnia w siedzibie Hufca Pracy, adres Gdynia ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE) lub telefonicznie, numer (058) 661 30 26. Liczba miejsc ograniczona!

***

Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni ul. Tetmajera 65, Tel. (058) 622 26 24 lub  622 08 22 zaprasza do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie stolarz - gwarantujemy praktykę! Szkoła zaprasza również absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej do kontynuowania nauki w roku szkolnym 2009/2010 w Technikum  Uzupełniającym 3-letnim wieczorowym dla dorosłych, w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

***

Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania. Oferuje niskie ceny. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 120 zł. miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł. dziennie. Pełny miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem) wynosi około 380 zł.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. (058) 622 17 42, 622 08 22, fax. (058) 622 73 60 lub osobiście.

***

„Siesta” zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy językowe przygotowane specjalnie dla Seniorów. Kursy odbywają się w sierpniu, z możliwością kontynuacji na kursach semestralnych od września.

Proponuje kursy języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego, na różnych poziomach zaawansowania.

Zajęcia prowadzą native speakerzy.

Informacje i zapisy: Gdynia ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel.(058) 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl

Cena - już od 8 zł/60 min.