947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dn. 10.04.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 29, Gdynia, ul. A. Unruga 53 tel. 58 625 09 67. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.  

ikona