947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Festiwal piosenki „Śpiewaj z nami”

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni zapraszają na festiwal piosenki pod hasłem „Śpiewaj z nami". Będą w nim uczestniczyć uczniowie niepełnosprawni intelektualnie z województwa pomorskiego.
Festiwal odbędzie się 30 kwietnia 2010r. w Sali Teatru Miejskiego w Gdyni w godzinach 10.00 - 15.00.
Placówka pracuje z dziećmi i młodzieżą przewlekle chorą, niepełnosprawną intelektualnie, z porażeniem mózgowym i autyzmem na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Ich występy przed publicznością udowadniają, że potrafią poprzez muzykę wyrażać swoje emocje i uczucia na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami. Jest to również wspaniały sposób na integrację ze środowiskiem i rozwijanie poczucia własnej wartości.

ikona