947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

I ALO zaprasza

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia systemowej współpracy I Akademickiego LO w Gdyni z uczelniami wyższymi Trójmiasta zorganizowaliśmy inicjatywę pt. „Wykłady Jubileuszowe". W popularno - naukowej formule wybitni naukowcy członkowie Rady Programowej I ALO w Gdyni podczas 10 spotkań w kolejnych miesiącach przybliżą wybrane współczesne wyzwania dla nauki.
W najbliższym czasie zaplanowaliśmy:
1. „Antybiotykoterapia i problem lekooporności" Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski - Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Leków i Biochemii - 16 kwietnia 2010 r. godz. 13.00
2. „Choroby genetyczne wyzwanie dla współczesnej nauki" Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego - 21 maja 2010 r. godz. 13.00.