947 (547) 2010-04-09 - 2010-04-15

Projekty dla osób bezrobotnych finansowane przez UE

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni rozpoczął realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. „Nie przegap"- skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór na szkolenia:
- Sprzedaż przez Internet z projektowaniem stron www -rekrutacja-lipiec, sierpień,
- Pisanie, wdrażanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE - rekrutacja-maj, sierpień,
- Menadżer małej firmy - rekrutacja-czerwiec,
- Nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kas fiskalnych - rekrutacja - kwiecień, czerwiec, lipiec,
- Pracownik ogólnobudowlany - rekrutacja-kwiecień,
- Szkolenie z zakresu usług kelnersko-barmańskich z językiem angielskim - rekrutacja-kwiecień,
- Operator maszyn CNC - rekrutacja-sierpień,
- Przedstawiciel handlowy - rekrutacja-maj, lipiec,
- Fakturowanie z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych -rekrutacja-czerwiec, wrzesień,
- Profesjonalny kurs kosmetyczny - rekrutacja-kwiecień,
- Florystyka-bukieciarstwo - rekrutacja-kwiecień.
2. „Wyjdź z cienia" - skierowany do bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu przeprowadzony zostanie nabór na:
• szkolenia:
- Nowoczesne metody fryzjerskie - wraz z 5 miesięcznym stażem - rekrutacja - 12 - 13.04,
- Księgowość i kadry - wraz z 4 miesięcznym stażem -rekrutacja - 12-13.04.2010 r.,
- Pracownik administracyjno-biurowy - wraz z 4 miesięcznym stażem -rekrutacja-6-7.05.2010r.
• 6 miesięczny staż dla kobiet posiadających kwalifikacje zawodowe, ale nie mających doświadczenia w pracy
-rekrutacja - do końca kwietnia.
Pracodawców chętnych przyjąć na staż kobiety bezrobotne, po wcześniej odbytych szkoleniach prosimy o zgłaszanie ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 pok. 109 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 109.
3. „Od dzisiaj mów do mnie szefie" -skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji. Przyznanie środków poprzedzone zostanie szkoleniem „Jak założyć własną firmę". Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 pok. 107, 108 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 58 620 49 54 wew. 107, 108.