947b (547b) 2010-04-16 - 2010-04-18

Gdynia w żałobie na zdjęciach