948 (548) 2010-04-19 - 2010-04-22

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 44 Gdynia Karwiny ul. Tatarczana 4 tel. 58 629 30 62, w dn. 24.04.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie ze specjalistami ( psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog ) w dn. 21.04.2010 w godz. 16.30 -18.30 do Przedszkola Samorządowego nr 7 ul. Władysława IV 56 tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.