948 (548) 2010-04-19 - 2010-04-22

Podziękowania

Od stycznia 2009 r. do marca 2010 r. Polski Związek Szerzenia Kultury w Malmö przekazał dary zebrane w Szwecji dla kilku gdyńskich szkół, dwóch domów dziecka i trzech szpitali oraz Hospicjum im. Św. Wawrzyńca. Łącznie przewiozło je aż 20 tirów - każdy o pojemności 25 ton.
Nie byłoby to możliwe bez nieodpłatnej pomocy gdyńskich firm transportowych - Spedycji Międzynarodowej „Agroland" i Spedycji Międzynarodowej „Global" oraz Bazy Promowej Stena Line.
Warto jednak podkreślić, że przede wszystkim transporty te były możliwe dzięki wielkiej pracy państwa Danuty i Wiesława Kapergrenów - ludzi dobrej woli, bezgranicznie oddanych bliźnim, którzy już od lat 80. XX wieku niosą pomoc społeczną na Pomorzu. Wyrazem ich aktywności jest nie tylko wspieranie materialne potrzebujących, ale również propagowanie polskiej kultury i pamięci historycznej. W związku z tą działalnością uczniowie Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni uczestniczyli w maju ubiegłego roku w uroczystości religijno-patriotycznej w Malmö. Przy obelisku „Pamięci Ofiar niemieckiego faszyzmu z lat 1939-45 i Ofiar komunizmu 1939-89" na polskiej kwaterze Cmentarza Östrakyrkogarden umieszczono wówczas czternaście urn z ziemią z miejsc pamięci narodowej - m.in. spod Pomnika Ofiar Grudnia 1970 i Pomnika Ofiar Terroru Komunistycznego. Dla młodzieży z naszego miasta była to dobra lekcja historii. Za swą działalność Pani Danuta Kapergren-Kapturowicz otrzymała w 2003 r. Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni".