948 (548) 2010-04-19 - 2010-04-22

Pomogą po wypadku

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Innych Zdarzeniach „Inter Alia" udziela bezpłatnych porad prawnych na temat uzyskania odszkodowania, kontroli działalności firm ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi.
Zajmuje się również organizowaniem niezależnych komisji lekarskich oraz pomocy prawnej przed sądami i innymi urzędami. Informacje : Gdynia, ul. Abrahama 15; tel 58 620 55 99; fax 58 620 48 79.