949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

Oferta dla biznesu

Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że w drugiej połowie czerwca 2010 roku organizuje obchody Święta Orłowa.
Wszystkie osoby fizyczne i instytucje zainteresowane zaprezentowaniem na w/w imprezie własnej działalności - sprzedaż, usługi, reklama, mała gastronomia itp. prosimy o składanie w terminie do dnia 27.05.2010 r. wniosków, propozycji do Biura Rady pod nr telefonu: 58 664 92 75 we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i w czwartki w godz. 8.00 - 15.00 lub na email: rada.orlowo@gdynia.pl.