949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

Podziękowania

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni serdecznie dziękuje firmom „ADM Consulting Group" oraz „EurOcean" za ufundowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie języka angielskiego „Udany Biznesplan".