949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

Sprawozdanie ze zbiórki żywności

W dniach 26-28 marca 2010 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr. ROPS.P.0724/15/2010 z dnia 15.02.20010r.) przez Stowarzyszenie Pomorski Bank Żywności na terenie trójmiejskich hipermarketów. Podczas zbiórki przeprowadzonej w sklepach, zebrano produkty w ilości 3397,55 kg o łącznej kwocie 13228,19 zł. Produkty zebrane podczas zbiórki zostały rozdysponowane pomiędzy organizacjami zajmującymi się pomocą na rzecz osób ubogich.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji.