949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

Urząd Skarbowy - dzień otwarty

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje o możliwości dokonania rozliczenia rocznego PIT 24 kwietnia 2010 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00, w siedzibie Urzędu przy ul. Władysława IV 2/4. W tym dniu będzie można: pobrać formularze zeznań PIT, uzyskać pomoc przy ich wypełnieniu oraz złożyć wypełnione formularze. Kasa urzędu czynna będzie w godzinach od 9.00 do 13.00. Informację telefoniczną w sprawie rozliczeń rocznych będzie można uzyskać pod numerami: 58 690 22 75 - wynagrodzenia, emerytury, renty itp.; 58 690 22 61 - działalność gosp., najem. Dodatkowo informujemy o wydłużonych godzinach otwarcia urzędu w dniach 26 - 30 kwietnia 2010 roku. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia rocznego PIT za 2009 rok: urząd czynny będzie w godzinach od 8.00 do 18.00, kasa urzędu czynna będzie w godzinach od 8.00 do 15.00.
Przypominamy o możliwości złożenia zeznania drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu: www.e-deklaracje.gov.pl
***
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje o możliwości złożenia 24 kwietnia 2010 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00, w siedzibie urzędu przy ul. Hutniczej 25 zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2009 oraz uzyskania pomocy w zakresie jego wypełnienia a także uzyskania informacji dotyczącej przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Kasa urzędu czynna będzie w godzinach od 9.00 do 13.00. Informację telefoniczną w sprawie rozliczeń rocznych będzie można uzyskać pod numerami: 58 690 21 24, 58 690 21 44.
Dodatkowo informujemy o wydłużonych godzinach otwarcia urzędu w dniach 26 - 30 kwietnia, by usprawnić przyjmowanie zeznań rocznych: urząd czynny będzie w godzinach od 8.00 do 18.00, kasa urzędu w godzinach od 8.00 do 15.00.