949 (549) 2010-04-23 - 2010-04-29

W Gdyni bezpiecznie - dzięki działaniom policji

Gdyńska policja podsumowała wyniki w zwalczaniu przestępczości kryminalnej i pospolitej w pierwszym kwartale 2010 roku.
Oto podsumowanie:
- aż o blisko 20% ograniczono przestępczość w kategoriach przestępstw kryminalnych najbardziej dokuczliwych społecznie (kradzieże, kradzieże z włamaniami, kradzieże samochodów, bójki i pobicia, uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu). Największy spadek w stosunku do I kwartału roku ubiegłego odnotowano w kategorii bójki i pobicia - o ponad 33%;
- praktycznie co drugie stwierdzone przestępstwo (w omawianych wyżej kategoriach) zostało wykryte. Dla porównania - w roku ubiegłym co piąte.
Tak dobre wyniki gdyńska policja osiągnęła nie tylko dzięki swojej wytężonej pracy ale również wsparciu finansowemu władz samorządowych. Prowadzone przez policję działania prewencyjne wspólnie ze strażnikami miejskimi oraz innymi służbami mundurowymi przyniosły pożądane efekty na rzecz bezpieczeństwa miasta. Na sukces gdyńskiej policji złożyli się również policjanci z kursu podstawowego ze Szkoły Policji w Słupsku, którzy w I kwartale br. trzykrotnie odbywali w naszym mieście 5-dniowe praktyki w terenie oraz funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy pełnią służbę w wybranych dzielnicach Gdyni.