951 (551) 2010-05-07 - 2010-05-13

„Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni włącza się już po raz kolejny w uroczystości obchodów ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w tym roku w dniach 8 - 15 maja będzie przebiegał pod hasłem „Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy". W Tygodniu Bibliotek gorąco zapraszamy, szczególnie dzieci do uczestniczenia w zaplanowanych imprezach.
Dokładne informacje można uzyskać w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz na stronie www.mbpgdynia.pl