Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
951 (551) 2010-05-07 - 2010-05-13

Jak inni nas postrzegają - projekt międzynarodowy

Gimnazjum nr 1 w Gdyni pozyskało środki z rządowego Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu „Jak inni nas postrzegają?", który będzie realizować razem z wileńskim Vytauto Didžiojo Gimnazija. W dniach 6-8 maja koordynatorzy Oktawia Gorzeńska i Rytis Komicius wraz z uczniami wezmą udział w wizycie przygotowawczej, podczas której opracują zasady współpracy opartej na innowacyjnych metodach takich jak np. drama i gry miejskie. Projekt ma służyć budowaniu dobrych relacji pomiędzy Litwinami i Polakami, a tym samym przeciwdziałać stereotypom w postrzeganiu naszych narodów.
Punktem wyjścia będzie analiza ankiet przeprowadzonych w Gdyni i Wilnie oraz prezentacja filmów stworzonych przez uczniów. Pod koniec maja dwudziestoosobowa grupa młodzieży z obu państw weźmie udział w tygodniowych warsztatach.