951 (551) 2010-05-07 - 2010-05-13

Wykłady na jubileusz I ALO

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia systemowej współpracy I Akademickiego LO w Gdyni z uczelniami wyższymi Trójmiasta zorganizowaliśmy „Wykłady Jubileuszowe".
W popularno-naukowej formule wybitni naukowcy członkowie Rady Programowej I ALO w Gdyni w 10-ciu spotkaniach w kolejnych miesiącach przybliżą wybrane współczesne wyzwania dla nauki. W najbliższym czasie:
1. „Choroby genetyczne wyzwanie dla współczesnej nauki" prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego - 21 maja 2010 r. godz. 13.00
2. „Gdynia - miasto z morza. Świadectwo kulturowe żeglarskiej stolicy Polski" dr Mariusz Kardas - zastępca dyrektora Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - 22 czerwca 2010 r. godz. 10.00.
Serdecznie zapraszamy. 

ikona