952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Galiony Gdyńskie

6 maja Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przyznał Nagrody Artystyczne za 2009 rok. „Galiony Gdyńskie" otrzymali Lena Dula i Leszek Kopeć. Laureatką nagrody honorowej została Iwona Borawska z Radia Gdańsk.
Lenę Dulę wyróżniono w dziedzinie kultury za kreowanie i ciągłe rozbudowywanie jej autorskiego projektu - festiwalu Transvizualia. Kapituła konkursu uznała, że jest to „przedsięwzięcie oryginalne na trójmiejskiej mapie kulturalnej, festiwal o dużym potencjale zaistnienia w świadomości odbiorców z całej Polski i z zagranicy".
Nagrodę w kategorii działalność artystyczna i upowszechnianie kultury otrzymał Leszek Kopeć. Przyznano ją za całokształt dokonań i szerokie spektrum działań ze szczególnym naciskiem na powołanie w 2009 r. pierwszego w historii Gdyni kwartalnika artystycznego „Bliza". Czasopismo stara się łączyć ogólnopolski zasięg z ukazywaniem ważnych lokalnych, gdyńskich, zdarzeń i osobowości. Jako magazyn artystyczny na wysokim poziomie kulturalnym, prezentuje zjawiska z różnych dziedzin sztuk: plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, literatury, architektury.
Leszek Kopeć jest również inicjatorem powstania Gdyńskiej Szkoły Filmowej, jedynej tego typu placówce edukacyjnej w północnej Polsce. Gdyńska Szkoła Filmowa została powołana w styczniu 2010 r. Jej założycielem jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. W tym roku uruchomione zostanie roczne studium, które z czasem przekształci się w trzyletnią szkołę z uprawnieniami do przyznawania licencjatów.
Za całokształt twórczości nagrodzono Iwonę Borawską, gdyniankę i dziennikarkę Radia Gdańsk, czynnie uczestniczącą w życiu kulturalnym Gdyni. Laureatka zaangażowana jest m.in. w projekty Teatru Miejskiego, udanie promujące tę instytucję. Nagrodę przyznano za wytrwałe wspieranie i promowanie gdyńskich przedsięwzięć kulturalnych.
Hotel Nadmorski w Gdyni, w którym odbyła się gala, otrzymał nagrodę w kategorii mecenat kultury - za cykl koncertów prowadzonych w latach 2002-2009. W sumie zorganizował 191 koncertów muzyki klasycznej.
Nagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni przyznawana jest od 1996 r. (od 2006 r. pod nazwą „Galion Gdyński"). Otrzymują ją wyróżniający się twórcy związani ze środowiskiem gdyńskim bądź prezentujący swoje dokonania na terenie Gdyni. Przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w organizowaniu i wspieraniu życia kulturalnego w mieście i promowaniu gdyńskiej kultury.
Więcej informacji o nagrodzie i dotychczasowych laureatach na stronie internetowej:
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/nagrody/5061_37617.html .

ikona