952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Ku pamięci Stanisława Majewskiego

W poniedziałek 17 maja 2010 r. o godz. 11.00 w ogrodzie przy ul. Olsztyńskiej 14 rozpocznie się oficjalne odsłonięcie tablicy upamiętniającej życie i śmierć Stanisława Majewskiego.

Stanisław Majewski (1899-1940) - Legionista odznaczony orderem Virtuti Militari, peowiak, jeden z współtwórców Gdyni, społecznik, organizator ruchu oporu. Wychowywany w rodzinie z patriotycznymi tradycjami, od najmłodszych lat jego losy splatały się z dziejami Polski. Do Gdyni z rodzinnego Radomia przybył w 1929 roku, gdzie do wybuch II wojny światowej aktywnie działa na rzecz rozwijajacego się miasta. W październiku 1939 roku rodzina Majewskich została wysiedlona z Gdyni do Szydłowca w Generalnej Guberni. Tam Stanisław niezwłocznie przystępuje do działania w konspiracji. W marcu 1940 roku został aresztowany, był torturowany w radomskim więzieniu i rozstrzelany 16.05.1940 r. na Firleju koło Radomia. I mimo, że mija właśnie 70 lat od jego śmierci, to część jego również nie zginęła i wciąż trwa w pamięci i działaniach jego potomków. Odwaga i społecznikostwo w tej rodzinie są dziedziczne, gdyż jego dzieci w powojennej Polsce mają liczne zasługi na polu oświaty (Danuta), sportu (Bohdan) i harcerstwa (Roch). Prawnuczka Stanisława - Marta Sziłajtis-Obiegło - jest najmłodszą Polką, która samotnie opłynęła świat.

Wszystkich pragnących wziąć udział w uroczystościach rodzina serdecznie zaprasza - także w sobotę 15 maja o godz. 16.30 na mszę w gdyńskim kościele oo. Jezuitów (ul. Tatrzańska 35) oraz godzinę później na poświęcenie tablicy. 

ikona