952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Wiadomości turystyczne

Klub Krajoznawców „BLIZA" O/M PTTK w Gdyni zaprasza 22 maja 2010 r. do rezerwatu przyrody Jar Raduni na trasie: Babi Dół - Borkowo - Żukowo. Zbiórka o godz. 7.30 przy kasach dworzec PKP Gdynia Główna, odjazd pociągu do Babiego Dołu o godz.7.48. Ilość km 15, powrót około godz.16.00. Zdobywamy punkty do odznak turystyki kwalifikowanej: OTP, Turysta Przyrodnik, OFK.
***
Z okazji 82. rocznicy Oddziału Morskiego PTK-PTTK (3 maja 1928 r.) Pomorskie Kolegium IK PTTK i Klub Krajoznawców „BLIZA" O/M PTTK w Gdyni zapraszają 14 maja 2010 r. o godz.17.00 do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31 na sesję krajoznawczą, poświęconą 100. rocznicy wydania przez Bernarda Chrzanowskiego przewodnika na „Kaszubskim brzegu".
***
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje w dniach 16 do 17 .06. 2010 r. wycieczkę do Lichenia i Strzebielina. Zgłaszać się mogą także osoby niezrzeszone. Zgłoszenia w biurze Związku przy ul. Świętojańskiej 5/7. Tel. 58 621 84 25 lub 513 652 197.
***
Klub Turystyki Kolarskiej „NA FALI" im E. Jeziorowskiego zaprasza wszystkich rowerzystów do wzięcia udziału w imprezach turystycznych:
16.05 - spotkanie rowerzystów Gdynia - Chylonia, godz. 10.00, prowadzący: Jerzy Drela 661 092 552. Wycieczka wzgórzami morenowymi, okolice Gdyni, trasa liczy 40 km;
11.07 - spotkanie rowerzystów Gdynia - Chylonia, godz. 10.00, prowadzący: Marian Berner 608 646 731. Wycieczka do Rewy, trasa liczy 35 km.
Szczegóły będą dostępne na: www.nafali.turystyka.pl. Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest posiadanie ubezpieczenia NNW, sprawnego roweru, uczestnicy do lat 18 powinni posiadać kaski rowerowe i być pod opieką dorosłych.
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. 

ikona