952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Wykłady jubileuszowe w I ALO

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia systemowej współpracy I Akademickiego LO w Gdyni z uczelniami wyższymi Trójmiasta zorganizowaliśmy inicjatywę pt. „Wykłady Jubileuszowe". W popularno-naukowej formule wybitni naukowcy członkowie Rady Programowej I ALO w Gdyni w 10-ciu spotkaniach w kolejnych miesiącach przybliżą wybrane współczesne wyzwania dla nauki.
W najbliższym czasie:
1. „Choroby genetyczne wyzwanie dla współczesnej nauki" Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego - 21 maja 2010 r. godz. 13.00
2. „Gdynia - miasto z morza. Świadectwo kulturowe żeglarskiej stolicy Polski" dr Mariusz Kardas - Zastępca dyrektora Instytutu Historii Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - 22 czerwca 2010 r. godz. 10.00
Serdecznie zapraszamy.

ikona