952 (552) 2010-05-14 - 2010-05-20

Zapisy do...

Magiczny Zamek, działający jako Przedszkole Amerykańskie, kończy drugi rok swej dzialalności. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (przez native speakera lub wychowawcę, który nie używa języka polskiego) i częściowo polskim. Ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych jak rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, balet, edukacja teatralna, warsztaty kulinarne. Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Placówka dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Gdynia - Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl.
***
Punkt przedszkolny Mali Samarytanie prowadzi całoroczny nabór dzieci w wieku 2,5 - 6 lat do swojej placówki w Gdyni Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138.
Podstawa programowa MEN „Wesołe Przedszkole". Codzienne zajęcia: język angielski, muzyka, plastyka, śpiew, rysunek, taniec, nauka pływania. Placówka posiada salę gimnastyczną, plac zabaw, basen. Tel. 58 624 10 71, 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail fundacja@samarytanie.pl
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6. W programie zajęć m.in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy języków hiszpańskiego, włoskiego, angielskiego i niemieckiego oraz francuskiego i rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Zaprasza również na kursy nauki obsługi komputera.
Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl; www.siesta.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni - Chwarznie ogłasza nabór uczniów do klasy czwartej o profilu piłki siatkowej.
W klasie sportowej dziewczęta i chłopcy będą uczyli się podstaw siatkówki głównie poprzez gry i zabawy. W ramach zajęć sportowych przewiduje się naukę gry w tenisa ziemnego, naukę pływania, trening ogólnorozwojowy oraz trening specjalistyczny z piłki siatkowej. Dzieci będą zgłębiały umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim. Propozycja nauki w tej klasie skierowana jest przede wszystkim do absolwentów nauczania początkowego szkół podstawowych Wiczlina, Chwarzna, Witomina, Dąbrowy i Karwin, ale również do dzieci utalentowanych sportowo z innych szkół gdyńskich.
Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej odbędą się w dniach do wyboru: 14 i 18 maja w godz. 16.30 - 18.00 lub 15 maja w godz. 15.30 - 17.00 na obiektach SP nr 48 w Gdyni, ul. Jowisza 60.
Informacje dodatkowe: 58 621 40 34, www.zs15gdy.webd.pl
***
Przedszkole Promyczek, Chwarzno, ul. Merkurego 6 zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat na bezpłatne zajęcia adaptacyjne.
Dysponuje wolnymi miejscami w dwóch grupach wiekowych: 2,5 - 3 - latków oraz 4 - 5-latków. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramch czesnego oferuje zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniające, j. angielski.
Tel. 508 878 701, www.promyczekgdynia.pl.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2010/ 2011 do:
- Technikum Budowlanego o 4-letnim cyklu nauczania. Edukacja kończy się egzaminem maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Można uzyskać tytuł technika budownictwa a następnie kontynuować naukę na wyższych uczelniach.
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 - nauka w klasach wielozawodowych o cyklu kształcenia 2-3 letnim w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Praktyki zawodowe może uczeń odbywać w zakładach produkcyjnych, usługowych lub u rzemieślników. Praktykę można poszukać samodzielnie lub szkoła pomaga w jej znalezieniu. Preferowane są kierunki budowlane jak technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, malarz- tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz. Uczniowie w zawodach stolarz, tapicer, krawcowa mają zapewnioną praktyczną naukę zawodu w Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w Gdyni. Szkolenie odbywa się w dobrze wyposażonych halach produkcyjnych, na nowoczesnych maszynach.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów szkół średnich. Oferuje niskie ceny. Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 120 zł miesięcznie, a opłata za wyżywienie 12 zł dziennie. Pełny miesięczny koszt pobytu (wraz z wyżywieniem) wynosi około 380 zł.
Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42, 622 08 22, fax. 622 73 60 lub osobiście. Dodatkowe informacje na stronie www.zsb.gdynia.pl.
***
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 przy ulicy Władysława IV 54 w Gdyni prowadzi nabór uczniów z rocznika 2000 do klas czwartych o profilu koszykarskim. Zapraszamy kandydatów na test sprawnościowy, w wybrany jeden dzień - do wyboru 19, 20, 24 lub 25 maja o godzinie 17.00. Szkoła oferuje: wysoki poziom nauczania, bardzo dobre wyniki na sprawdzianie dla klas szóstych,trzy sale gimnastyczne, obozy sportowe, koła zainteresowań, doskonale wyposażoną pracownię komputerową. Informacje dodatkowe - 58 620 56 55 www.zssogdy.neostrada.pl - zakładka rekrutacja.
***
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni - Obłużu do 29 maja br. prowadzi nabór uczniów 6 i 7- letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Posiadamy jeszcze wolne miejsca, mamy możliwość stworzenia dodatkowej klasy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja) ul. Sucharskiego 10 81-157 Gdynia, tel. 58 625 48 25.
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni - Obłużu do 29 maja br. prowadzi nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja) ul. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia, tel. 58 625 48 25.  

ikona