953 (553) 2010-05-21 - 2010-05-27

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3 - 5 lat nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 44 Gdynia Karwiny ul. Tatarczana 4 tel 58 629 30 62 w dn. 22.05.2010 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia. 

ikona